Polityka JAKOŚCI

ISO 9001 jest to seria norm zaprojektowanych dla systemów zarządzania zapewnieniem jakości. Postępowanie według tych norm zapewnia, że pracownicy respektują zasady systemu jakości, ustanowione i wprowadzone przez organizację oraz pracują zgodnie z procedurami i instrukcjami.
Jednostką która zbadała naszą wiarygodność był DET NORSKE VERITAS, która oferuje uznawane na światowym rynku certyfikaty.
Audyt certyfikujący zakończył się pełnym sukcesem – zdobyliśmy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000Nr.28939-2008-AQ-POL-FINAS (zdjęcia powyżej).
Właściciel i kierownictwo firmy PPHU WERAMET świadczącej usługi w zakresie Produkcji wyrobów metalowych , wyposażenia magazynów , pomieszczeń socjalnych , archiwów i sklepów deklaruje , że strategicznym celem PPHU “WERAMET” jest:
 • Intensyfikacja produkcji i zwiększanie sprzedaży towarów i usług
 • Pozyskiwanie nowych klientów i dostosowanie wyrobów do ich potrzeb
 • Poszerzenie asortymentu wyrobów o nowe typy i rodzaje
 • Intensyfikacja działań zmierzających do pozyskania nowych klientów i nowych rynków;
 • Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zorganizowane działania na bazie niedawno wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000

Powyższe cele strategiczne będą realizowane poprzez:

 • Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników technicznych
 • Doskonalenie techniki produkcji, projektowania i serwisowania wyrobów
 • Organizacja szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników firmy.
 • Wyposażenie firmy w nowoczesne środki produkcji
 • Kompleksowa obsługa klienta
 • Konsekwentny wzrost produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jakości
 • Dobór do współpracy tylko najlepszych kooperantów w zakresie dostaw surowców do produkcji jak i usług.
 • Szczegółowe przestrzeganie wymogów ISO 9001:2000