WERAMET

Zakład produkcji metalowej

Krzysztof Lusarczyk
Kierownik działu handlowego
weramet@weramet.com.pl
+48 (048) 667 00 50
Anna Leszczyńska
Dział administracyjno-księgowy
a.leszczynska@weramet.com.pl
+48 (048) 667 24 34